Verwijzers

Vergoeding

Dieetadvisering is voor 3 behandeluren opgenomen in de basisverzekering. Alle cliënten komen in aanmerking voor een vergoeding wat betreft dieetadvisering, er kan een verwijzing van een (huis)arts of specialist nodig zijn.

Ketenzorg

Voor mensen met Diabetes type 2, COPD of CVRM (verhoogde kans op hart- en vaatziekten) kan gelden dat er een vergoeding is vanuit de ketenzorg. Wij zijn aangesloten bij diverse ketenzorg partijen.

Hoe kunt u doorverwijzen?

Voor doorverwijzing kunt u gebruik maken van ons verwijsformulier. Mocht u het prettiger vinden om met een verwijsblok te werken, dan komen wij deze graag bij u langs brengen. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 06 158 42 669 of via ons contactformulier.

Wanneer kunt u doorverwijzen?

U kunt ons inschakelen bij verschillende diagnoses. De artsenwijzer diëtetiek kan een leidraad zijn om te beslissen bij welke diagnoses en op welk moment u kunt doorverwijzen.

Klik hiervoor op www.artsenwijzer.info.

Directe Toegankelijkheid Diëtist

Om te zorgen dat wij ook zonder verwijsbrief een goed dieetadvies kunnen geven, zonder risico’s voor de gezondheid van uw patiënt, zullen wij voorafgaand aan de behandeling de patiënt screenen. Wij hebben hiervoor de scholing “Directe Toegankelijkheid Diëtist” gevolgd.

Verwijsbrief nodig?

Er zijn verzekeringsmaatschappijen die nog om een verwijsbrief vragen als criterium om het consult vergoed te krijgen. Wij attenderen uw patiënt hier op om te voorkomen dat ze voor onverwachte kosten komen te staan.

Gezinsbegeleiding

Behalve individuele begeleiding geven wij ook begeleiding aan gezinnen in de thuissituatie. Wanneer minimaal 2 gezinsleden overgewicht hebben kunt u een gezin bij ons aanmelden. Voor elk gezinslid met overgewicht is dan een aparte verwijsbrief nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.