Vergoeding / Kosten

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar. Dit komt neer op 1 intake gesprek en 3 vervolgconsulten in het eerste behandelkalenderjaar. Houd u wel rekening met het verplichte eigen risico, waarmee het verrekend kan worden.

Aanvullende verzekering

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op meer vergoeding. Wilt u weten wat uw verzekering vergoed vanuit de aanvullende verzekering, kijk dan op dieetvergoeding diëtist

Ketenzorg

Het kan ook zo zijn dat u doorverwezen wordt via uw huisarts of praktijkondersteuner binnen een ketenzorg. Dan krijgt u een aantal consulten vergoed die niet van invloed zijn op uw eigen risico.
Ketenzorg is zorg die verleend wordt door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd is op mensen met een bepaalde chronische aandoening. Afhankelijk van uw regio zijn bepaalde ketens actief. Het hangt per organisatie af welke ketenafspraken er zijn. Er bestaat een keten voor diabetes, COPD, hartfalen en hart- en vaatziekten.

Kosten consulten

Een consult bestaat bijna altijd uit een deel directe tijd (face-to-face contact of telefonisch/mail) en een deel uitwerktijd/ administratie voor het uitwerken van het advies, eventuele berekeningen en een bericht aan de huisarts of specialist.

Wanneer u niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komt, zult u van mij een factuur ontvangen. Het tarief dat ik hiervoor hanteer is €17,50 per kwartier.

Annulering

Indien u uw afspraak wilt verzetten of annuleren verzoek ik u dit zo snel mogelijk te laten weten. Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Indien u zich niet of te laat afmeldt mag ik  de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.