De Praktijk

Wilma Jorritsma en Berber Smit zijn samen in 2007 gestart met de Diëtistenpraktijk Jorritsma & Smit.

We noemen ons ook wel ‘Gezond op maat’ omdat iedereen anders is en dus ook het advies voor niemand gelijk is!

Wij zien in onze praktijk jong en oud met diverse voedingsvragen.

Vanuit onze praktijk werken we samen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Ons uitgangspunt daarbij is dat u steeds dezelfde diëtist ziet.

De titel van diëtist is wettelijk beschermd. Alleen professionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken.

Als diëtist zijn wij verplicht om de vakkennis op peil te houden en te voldoen aan de kwaliteitsnormen welke door onze beroepsgroep worden voorgeschreven. Wij zijn daarom lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Met veel plezier volgen wij jaarlijks bijscholingen en studiedagen om onze kennis up-to-date te houden en wij u op de hoogte kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte.

Wij zijn gevestigd op verschillende locaties bij huisartsen en gezondheidscentra op Urk, Bolsward en Witmarsum.